Образци на документи

5. Заявление за избор на втори чужд език

6. Декларация за съгласие за присъствие в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин на изпит за промяна на оценката: Декларация-за-съгласие-родители

6. Декларация за съгласие за присъствие в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин на поправителен изпит: Декларация-за-съгласие-родители1