Образци на документи

  1. Формуляр на мотивирано заявление от родител до кл.р-л за освобождаване от учебни занятия до 3 дни. otsstviya_3_dni
  2. Формуляр на мотивирано заявление от родител до директора за освобождаване от учебни занятия до 7 дни.otsstviya_7_dni
  3. Декларация за съгласие за присъствие в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин на изпит за промяна на оценката: Декларация-за-съгласие-родители
  4. Декларация за съгласие за присъствие в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин на поправителен изпит: Декларация-за-съгласие-родители1