Етичен кодекс

Заповед за Етичен кодекс на СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин за учебната 2019/2020 година

Етичен кодекс на СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин за учебната 2019/2020 година