Мерки и програми

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ И ОБЩА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ГР.ЕЛИН ПЕЛИН : АЛГОРИТЪМ САНКЦИИ