Учебни планове

2019/2020 учебна година

Начален етап

I а клас    I б клас

II a клас

III a клас  III б клас

IV a клас   IV б клас

Прогимназиален етап

V а клас     V б клас     V в клас    V г клас

VI а клас     VI б клас     VI в клас     VI г клас     VI д клас

VII а клас    VII б клас     VII в клас     VII г клас

Първи гимназиален етап

VIII а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

VIII б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

VIII в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 IX а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език 

IX б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

IX в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

X а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

X б клас, профил „Обществни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

X в клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

Гимназиален етап

XI а клас, профил „Технологичен“ – Информационни технологии

XI б клас, профил „Хуманитарен“ – История и цивилизация и български език и литература

XI в клас, профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство

XII а клас, профил „Технологичен“ – Информационни технологии

XII б клас, профил „Хуманитарен“ – БЕЛ и История и цивилизация

XII в клас, профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство