Учебни планове

2020/2021 учебна година

Начален етап

I а клас    I б клас

II a клас

III a клас  III б клас

IV a клас   IV б клас

Прогимназиален етап

V а клас       V б клас      V в клас      V г клас      V д клас

VI а клас     VI б клас     VI в клас      VI г клас

VII а клас    VII б клас    VII в клас    VII г клас   VII д клас

Първи гимназиален етап

VIII а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

VIII б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

VIII в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

IX а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език 

IX б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

IX в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

X а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

X б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

X в клас, за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Гимназиален етап

XI а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

XI б клас, Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на чужд език

XI в клас Профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език 

XII а клас, профил „Технологичен“ – Информационни технологии

XII б клас, профил „Хуманитарен“ – БЕЛ и История и цивилизация

XII в клас, профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство

СПРАВКА за профилираните паралелки и профилиращи учебни предмети през учебната 2020/ 2021 година