Учебни планове

2021/2022 учебна година

Начален етап

I а клас    I б клас

II a клас   II б клас

III a клас   III б клас 

IV a клас  

Прогимназиален етап

V а клас       V б клас      V в клас      V г клас     V д клас  

VI а клас      VI б клас     VI в клас     VI г клас    VI д клас

VII а клас     VII б клас   VII в клас     VII г клас   

Първи гимназиален етап

VIII а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

VIII б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

VIII в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

IX а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език 

IX б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

IX в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

X а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

X б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

X в клас, за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Гимназиален етап

XI а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

XI б клас, Профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

XI в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език 

XII а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

XII б клас, Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на чужд език

XII в клас Профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

СПРАВКА за профилираните паралелки и профилиращи учебни предмети през учебната 2021/ 2022 година