За ученика

ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2016/2017 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

  1. БЕЛ – 19 май 2017г., начало 8:00ч.
  2. Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017г., начало 8:00ч.

НВО – 8.клас

 

 

 

 

 

 

 

Повече информация за тестовете можете да намерите на сайта на МОН