Информация за свободните места за ученици в СУ“Васил Левски“

Информация за свободни места за ученици за учебната 2021/ 2022 година