Седмично разписание I срок

Начален етап

1a клас    1б клас

2а клас   2б клас

3а клас

4а клас    4б клас

Прогимназиален етап

5a клас    5б клас     5в клас    5г клас       5д клас

6a клас    6б клас     6в клас    6г клас  

7а клас    7б клас    7в клас     7г клас       7д клас

Първи гимназиален етап

8а клас      8б клас       8в клас

9а клас      9б клас       9в клас

10а клас   10б клас     10в клас 

Гимназиален етап

11а клас     11б клас    11в клас

12а клас     12б клас    12в клас