Седмично разписание I срок

Дневен режим
Начален етап

1a клас    1б клас

2а клас   2б клас

3а клас

4а клас    4б клас

Прогимназиален етап

5a клас    5б клас     5в клас    5г клас       5д клас

6a клас    6б клас     6в клас    6г клас  

7а клас    7б клас    7в клас     7г клас       7д клас

Първи гимназиален етап

8а клас      8б клас       8в клас

9а клас      9б клас       9в клас

10а клас   10б клас     10в клас 

Гимназиален етап

11а клас     11б клас    11в клас

12а клас     12б клас    12в клас

Седмично разписание за времето  на обучение от разстояние в електронна среда

5a клас    5б клас    5в клас   5г клас   5д клас

6a клас    6б клас    6в клас   6г клас 

7а клас    7б клас    7в клас    7г клас   7д клас  

8а клас    8б клас    8в клас

9а клас    9б клас    9в клас

10а клас  10б клас   10в клас

11а клас   11б клас   11в клас

12а клас   12б клас   12в клас