Седмично разписание II срок

Дневен режим
Начален етап

1a клас     1б клас

2а клас     2а клас

3а клас

4а клас     4б клас

Прогимназиален етап

5a клас    5б клас     5в клас    5г клас       5д клас

6a клас    6б клас     6в клас    6г клас

7а клас    7б клас     7в клас    7г клас       7д клас

Първи гимназиален етап

8а клас     8б клас     8в клас

9а клас     9б клас     9в клас

10а клас   10б клас   10в клас

Гимназиален етап

11а клас      11б клас   11в клас

12а клас      12б клас   12в клас