Седмично разписание II срок

Начален етап

1a клас    1б клас

2а клас

3а клас    3б клас

4а клас    4б клас

Прогимназиален етап

5a клас    5б клас     5в клас    5г клас

6а клас    6б клас    6в клас    6г клас     6д клас

7а клас    7б клас      7в клас     7г клас

Първи гимназиален етап

8а клас      8б клас      8в клас

9а клас      9б клас      9в клас

10а клас    10б клас    10в клас

Гимназиален етап

11а клас    11б клас    11в клас

12а клас    12б клас    12в клас