Седмично разписание

Начален етап

1a клас    1б клас

2а клас

3а клас    3б клас

4а клас    4б клас

Прогимназиален етап

5a клас    5б клас   5в клас     5г клас

6а клас    6б клас    6в клас    6г клас    6д клас

7а клас     7б клас      7в клас     7г клас

Първи гимназиален етап

8а клас     8б клас    8в клас

9а клас     9б клас     9в клас

10а клас     10б клас     10в клас

Гимназиален етап

11а клас     11б клас     11в клас

12а клас     12б клас     12в клас