Иновативно училище

Иновативна учебна програма: тук

Учебна програма по „Дигитален свят“ за II клас: тук

Препис-извлечение от Протокол №9 /26.01.2021г на Педагогическия съвет: тук

Протокол № 4 от заседание на Обществен съвет: тук