НВО и ДЗИ

 

               Национално външно оценяване

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

  • Български език и литература – 21 май 2018 г.
  • Математика – 23 май 2018 г.                                                                                                     Съгласно

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година 
Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Държавни зрелостни изпити