НВО и ДЗИ

 

               Национално външно оценяване

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

  • Български език и литература – 17 юни 2019 г.
  • Математика – 19 юни 2019 г.                                                                                                     Съгласно

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас,
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)