За ученика

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 Г.

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г.

Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,

Човекът и природата – 17 май 2018 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Оценяване на дигиталните компетентности–11–15 юни 2018 г.

 

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Сесия май – юни

Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08:00 ч.

                                              Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 8:00 ч.

                                              Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода                                                29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.


Сесия август – септември

                                          Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08:00 ч.

                                          Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 8:00 ч.

                                          Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода                                                30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година