Класни Работи

Г Р А Ф И К

на класните работи за втори учебен срок

на 2017/2018 учебна година

 

Клас
Български език и литература
Математика
Чужди езици
Английски Немски Руски Испански
Vа 13.05.2016г. 17.05.2016г.        
Vб 10.05.2016г. 17.05.2016г.        
Vв 10.05.2016г. 17.05.2016г.        
Vг 12.05.2016г. 17.05.2016г.        
VIа 27.05.2016г. 12.05.2016г.        
VIб 26.05.2016г. 12.05.2016г.        
VIв 01.06.2016г. 12.05.2016г.        
VIг 31.05.2016г. 12.05.2016г.        
VIIа 01.06.2016г. 04.05.2016г.        
VIIб 03.06.2016г. 04.05.2016г.        
VIIв 13.05.2016г. 04.05.2016г.        
VIIг 10.05.2016г. 04.05.2016г.        
VIIIа 03.06.2016г. 10.06.2016г. 17.06.2016г.      
VIIIб 01.06.2016г. 10.06.2016г. 13.06.2016г.      
VIIIв 11.05.2016г. 17.05.2016г.        
IXа 14.06.2016г. 10.05.2016г. 01.06.2016г. 17.05.2016г.  
IXб 14.06.2016г. 10.05.2016г. 01.06.2016г.   16.05.2016г.  
IXв 17.06.2016г. 10.05.2016г. 02.06.2016г.   03.06.2016г.  
Xа 09.06.2016г. 03.06.2016г. 03.05.2016г. 16.05.2016г. 16.05.2016г.  
Xб 08.06.2016г. 03.06.2016г. 26.05.2016г. 16.05.2016г. 16.05.2016г.  
Xв 08.06.2016г. 03.06.2016г. 02.06.2016г. 17.05.2016г. 17.05.2016г.  
XIа 01.06.2016г. 09.05.2016г. 10.06.2016г. 16.05.2016г. 16.05.2016г.  
XIб 02.06.2016г. 10.05.2016г. 09.06.2016г. 16.05.2016г. 16.05.2016г. 16.05.2016г.
XIв 03.06.2016г. 09.05.2016г. 17.05.2016г. 17.05.2016г.  
XIIа 21.04.2016г. 21.03.2016г. 15.04.2016г. 28.03.2016г.  
XIIб 21.04.2016г. 22.03.2016г. 23.03.2016г. 28.03.2016г.
XIIв 20.04.2016г. 23.03.2016г. 11.04.2016г. 30.03.2016г.