Обучение в електронна среда

Обучението  в електронна среда- предизвикателството на образованието на  XXI век

Научете се, защото в превратностите на живота само знанието ще остане с вас”

                                                                   Н. Хорсов-персийски поет

В тази рубрика ще откриете: Полезни съвети за работа в елекронните платформи-SHKOLO и TEAMS, с които работи училището.

Електроннен дневник, от който ще получавате ежедневна информация за учебния процес и оценките по предмети.

Образователни сайтове за придобиване на знания и компетентности по отделните учебни дисциплини.

Ще имате възможност да контактувате с преподавателите, да изпращате съобщения и давате предложения, чрез което ща създадем модерна училищна мрежа.

Заповед за преминаване в електронна среда 08.11 – 15.11.2021г.

Заповед за преминаване в електронна среда 28.10-05.11.2021г. на всички ученици

Заповед за преминаване в електронна среда 25-29.10.2021г.

Заповед за организация на образователния процес за времето от 21 октомври 2021 г. до 28 октомври 2021 г. вкл.

Заповед за организация на образователния процес за времето от 12 октомври 2021 г. до 24октомври 2021 г. вкл.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 2021-2022 уч.година

Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни)

Декларация от родител

Декларация от ученик (18 год)

Декларация от ученик (14-17 год) и родител 

Заявление от родител

Заявление от ученик (18 год)

Заявление от ученик (14-17 год) и родител