Обучение в електронна среда

Обучението  в електронна среда- предизвикателството на образованието на  XXI век

Научете се, защото в превратностите на живота само знанието ще остане с вас”

                                                                   Н. Хорсов-персийски поет

В тази рубрика ще откриете: Полезни съвети за работа в елекронните платформи-SHKOLO и TEAMS, с които работи училището.

Електроннен дневник, от който ще получавате ежедневна информация за учебния процес и оценките по предмети.

Образователни сайтове за придобиване на знания и компетентности по отделните учебни дисциплини.

Ще имате възможност да контактувате с преподавателите, да изпращате съобщения и давате предложения, чрез което ща създадем модерна училищна мрежа.