Обучение в електронна среда

Обучението  в електронна среда- предизвикателството на образованието на  XXI век

Научете се, защото в превратностите на живота само знанието ще остане с вас”

                                                                   Н. Хорсов-персийски поет

В тази рубрика ще откриете: Полезни съвети за работа в елекронните платформи-SHKOLO и TEAMS, с които работи училището.

Електроннен дневник, от който ще получавате ежедневна информация за учебния процес и оценките по предмети.

Образователни сайтове за придобиване на знания и компетентности по отделните учебни дисциплини.

Ще имате възможност да контактувате с преподавателите, да изпращате съобщения и давате предложения, чрез което ща създадем модерна училищна мрежа.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда от 01 до 31май

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда от 04.01.2021

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда 12-26 март 2021

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда 01-02 април 2021

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда 12-26 април 2021

Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни)

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (над 30 учебни дни)

Декларация от родител

Декларация от ученик (18 год)

Декларация от ученик (14-17 год) и родител 

Заявление от родител

Заявление от ученик (18 год)

Заявление от ученик (14-17 год) и родител