Олимпиади и национални състезания

Учебна 2021/2022 година

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година (публ. 04.09.2020 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-1986/08.09.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 15.09.2021 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-2463/28.09.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2020 г.)


Регламенти на националните състезания за учебната 2021/2022 година

Регламент на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 29.09.2021 г.)

Регламент на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 29.09.2021 г.)