Прием след 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
 – VІІ клас

  • Български език и литература – 19 май 2017 год.
  • Математика – 22 май 2017 год.
  • Чужд език –  29 май 2017 год.