Прием след 7-ми и 8-ми клас

брошура2016-2017

Материално-техническата база на СОУ „Васил Левски” :

  • Класни стаи
  • 10 броя интерактивни дъски
  • Кабинет по Физика
  • 4 Компютърни зали

За учебната 2016-2017г.

СОУ “Васил Левски” гр. Елин Пелин

Обявява  две паралелки след 7-ми клас:

           1. Профил “Технологичен”- Информационни технологии

           2. Профил “Хуманитарен”- разширено изучаване на история и БЕЛ

И двата профила са с интензивно изучаване на английски език и  изучаване на испански, немски или руски език по избор.

Профилът е с интензивно изучаване на руски език и изучаване на английски, немски или  испански език.

И една след  след 8-ми клас, с прием по документи:

Профил “Изкуства”- Графичен и моден Web дизайн

 На учениците, които решат да кандидатстват след 8-ми клас, СОУ “Васил Левски” предлага профил „Изкуства“- Реклама. Графичен и моден дизайн.

През годините нашето училище се е развивало и днес е едно от най- елитните училища в общината. Учениците, които са получили образованието си тук, са изключително интелигентни млади хора. Материалната база на нашето прекрасно училище очаква нови талантливи седмокласници и осмокласници, които да подпомогнат развитието й.

1. График на дейностите за приемане на ученици след 7-ми клас за 2016-2017г.
2. График на дейностите за приемане на ученици след 8-ми клас за 2016-2017г.