Прием 1. клас

Прием за учебната 2020/2021 година

Заповед за училищен план-прием за I клас за учебната 2020/2021 година

Критерии за план прием в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020 – 2021 година и график на дейностите

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Документи за записване в I клас

1. Заявление – декларация за постъпване в първи клас

2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група

3. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

4. Декларация за достоверност на личните данни