Прием 5. клас

Заповед училищен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 година
 

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Необходими документи за записване

1. Заявление за записване в V клас

2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал

3. Заявление за ЦОУД

4. Декларация за достоверност на личните данни

5. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството