Прием 5. клас

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Необходими документи за записване

2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал