Проекти

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Твоят час

По “Европейски социален фонд”
2007-2013г.
С фондация “Разнообразни и равни” проект за извън класни дейности – “Училището – част от моя свят”

Национални програми на МОМН:

Национална програма “С грижа за всеки ученик”
Първи модул: “Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”
Втори модул: “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Национална програма “Осигуряване на закуска на учениците от I до IV клас”

Национална програма “Без свободен час”

По ПМС №84 от 2009г.
Училището е определено като средищно и осигурява целодневна форма на организация на учебния ден, и безплатен обяд за учениците от I до VIII клас от закритите училища на територията на община Елин Пелин.