Профил на купувача

профил на купувача – SOP.BG

02.09.2019 г.  – Информация относно схема “Училищен плод”  и схема “Училищно мляко” можете да намерите тук.

17.09.2014 г. – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставяне на храна за обедно хранене (кетъринг) за ученици СОУ „Васил Левски“ – град Елин Пелин“

17.09.2014 г. – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУ „Васил Левски“ – град Елин Пелин“

23.05.2019 г. – Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“  и схема „Училищно мляко“ за  2019- 2020, 2020-2021 u 2021-2022 учебни години.1 2 3