Ден на независимостта на Албания

По време на Балканската война, през 1912 г., албанците обявяват своята независимост от Османската империя с декларацията от Вльора. След като страната извоюва своята политическа независимост, тя се превръща в конституционна монархия.
Краят на ХІХ и началото на ХХ век е известен като епоха на империализма, когато Великите европейски сили водят борба за световно господство, създават обширни колониални империи, извършват икономическа експанзия на Балканите.
Балканските страни, копирайки големите, също създават своите националистически програми. В тях, освен освобождаването на собствени територии, се претендира и за чужди. Така албанските земи се превръщат в апетитна хапка за сърби и гърци. В хода на Балканските войни сърбите успяват да завладеят Косово, което смятат за люлка на своята средновековна държава, но още в началото на ХХ век областта е населена предимно с албанци. Сръбските аспирации не спират до тук, Белград настоява и за излаз на Адриатическо море за сметка на чисто албански територии. Единствено благодарение на намесата на Великите сили, които очертават съвременните граници на Албания, е обуздан сръбския апетит за територии.
Така още със създаването си през 1912 младата албанска държава е силно орязана. Тя остава изолирана в периода между двете Световни войни /1918-1939/ като в края на този период става плячка на италианския фашизъм. След Втората световна война албанците изпадат в още по-сериозна изолация заради режима на Енвер Ходжа /1944-1985/. Страната е една от последните, в която пада комунистическия режим през 1991.
През 1992 година се провеждат първите демократични избори в Албания след Втората световна война. През 2009 тя стана член на НАТО и днес продължава своя път към евроинтеграция.