Ден на независимостта на Ливан

Ливан, е държава в Близкия Изток, разположена на източния бряг на Средиземно море и граничеща на север и изток със Сирия и с Израел на юг.Национален празник на страната е Деня на независимостта /1943 г./.