Празник на “Национален Военен Университет “Васил Левски”

Празник на националния военен университет “Васил Левски – Велико Търново”. На 26 ноември 1878 г. в София е открито първото Военно двукласно училище в България за подготовка на офицери за Българската армия. На 1 септември 1878 г. в Пловдив по заповед на императорския комисар на временното руско управление в България княз Дондуков-Корсаков се формира военно-учебна част, която в периода 14-19 ноември 1878 г. се премества в София, където на 26 ноември училището официално е открито и осветено.

Тази дата е обявена за официален празник на днешния Национален военен университет “Васил Левски” във Велико Търново с решение на 39-ото Народно събрание от 14 юни 2002 г. Тогава по предложение на Министерския съвет парламентът решава военните училища във Велико Търново, Долна Митрополия и Шумен да бъдат преобразувани в Национален военен университет.