Международен ден на хората с увреждания

Международен ден на хората с увреждания (на официалните езици на ООН: английски: International Day of Disabled Persons; испански: Día Internacional de los Impedidos; френски: Journée internationale des personnes handicapées) е обявен от Генералната асамблея на ООН през 1992 г. да се празнува на 3 декември.

Държавите, които членуват в ООН и международните организации са призовани да честват Деня на хората с увреждания и да провеждат постоянни мероприятия за интегрирането им в обществото.

От 2002 г. Международният ден на хората с увреждания преминава под определено мото. До момента ознаменуването на Деня е ставало по 3 теми:

  • 2002 г. – Осигуряване на самостоятелен живот и устойчиви доходи
  • 2004 г. – Това, което ни касае да стане с наше участие
  • 2006 г. – Достъп до електронните средства за информация