Световен ден за борба със СПИН

 Първоначално световните кампании за 1-видекември се организират от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). През 2005 г. UNAIDS прехвърля “надзора” на провеждането на кампаниите на независима организация – World AIDS Campaign, като продължава да оказва финансова и техническа подкрепа.

    Тази година World AIDS Campaign определи новия слоган на Световната кампания за борба с ХИВ/СПИН за периода 2011-2015 г. – “Да сведем до нула”(Getting to zero). За периода 2005-2010 г. световната кампания премина под надслова “Спрете СПИН! Изпълнете ангажимента!”, като призив към правителствата, политиците и здравните структури да работят за постигане на целите, заложени в борбата с ХИВ/СПИН и най-вече да изпълняват поетите ангажименти за постигане на универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за ХИВ до 2010 г.

    Новият слоган “Да сведем до нула” отразява новата визия на UNAIDS за постигане на нулева честота на новите случаи на ХИВ-инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, до 2015 г. (Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-related deaths).

    Акцентът, който World AIDS Campaign поставя тази година, е “Да сведем до нула смъртните случаи в резултат на СПИН” (Zero AIDS Related Deaths), но разбира се всеки може да реши на кое от трите послания да постави акцент – нулева честота на новите случаи на ХИВ-инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, или и трите едновременно, в зависимост от особеностите на местната характеристика на епидемията. 

    Тазгодишният акцент върху постигането на нулева смъртност, свързана със СПИН, е израз на призива на World AIDS Campaign за осигуряване на достъп до антиретровирусно лечение за всички нуждаещи се и към правителствата за предприемане на незабавни действия. 

    ООН определи шест основни цели за постигане до 2015 г. по отношение на глобалния отговор срещу ХИВ:

    •       Намаляване с 50% на предаването на ХИВ по сексуален път – в това число и сред ключовите уязвими групи като млади хора, мъже, които правят секс с мъже и сексуални работници; предотвратяване на всички нови случаи на инфектиране с ХИВ в резултат на инжекционна употреба на наркотици;

    •       Елиминиране на предаването на ХИВ от майка на дете;

    •       Намаляване с 50% на смъртните случаи в резултат на туберкулоза при ХИВ-позитивните;

    •       Осигуряване на достъп до антиретровирусно лечение на 15 милиона души;

    •       Намаляване с 50% на броя на страните, налагащи ограничения за влизане, престой или живеене на ХИВ-позитивни;

    •       Осигуряване на равен достъп до образование на децата, останали сираци в резултат на СПИН, или уязвими по друг начин към заболяването.

    Официално регистрираните българи, заразени с вируса на СПИН са 1 585 лица, като от началото на годината досега са регистрирани нови 112 души. От новооткритите лица носители на вируса 88 са мъже. 56 от новооткритите са от София, 13 – от Пловдив, 8 – от Пазарджик, 5 – от Варна. Една от новооткритите жени е била бременна. В другите региони на страната заразените са под 4 лица.

    В последно време се откриват три пъти повече заразени мъже, отколкото жени. Младежите под 29-годишна възраст, открити тази година, са 45 на сто от новооткритите.  Близо 10 на сто от общия брой са хора, заразени по време на престой в чужбина. През май са открити и пет деца, заразени с  ХИВ, като едно от тях е започнало лечение.

    В България се очертават най-силно две уязвими групи спрямо риска от ХИВ – мъжете, които са съобщили за сексуални контакти с мъже и употребяващите интравенозни наркотици. Чрез Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е осигурено на наркозависимите да получават чисти игли и спринцовки от седем дропинг-центъра в страната. За първото полугодие на годината 33 285 лица от най-уязвимите групи са получили консултиране и изследване за ХИВ чрез КАБКИС и мобилните кабинети.

    През 2012 година има две ХИВ-позитивни лица, открити в местата за лишаване от свобода. Веднъж седмично обучени медицински екипи посещават 13-те затвора на територията на страната, за да изследват желаещите лишени от свобода за ХИВ/СПИН, хепатит А, В и С и сифилис. Важно е да се подчертае, че изследванията са анонимни и безплатни.    

    Хората, живеещи с ХИВ/СПИН, които получават антиретровирусна терапия в България, са 477. Лечението им е осигурено със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването. Други 761 лица с ХИВ са регистрирани за проследяване в 5-те сектора за лечение на пациенти с ХИВ. Преживяемостта на хора, инфектирани с вируса на СПИН, достига и до 25-30 години. Качеството им на живот обаче зависи от това дали редовно се приемат лекарствата и дали боледуват от други инфекции. Лечението на ХИВ-серопозитивен пациент е приблизително 12 хиляди лева на година.

    Основните начини за инфектиране с ХИВ са по полов, кръвен и вертикален път – от майка на дете, когато не е направена профилактика по време на бременност. Инфекцията може да се предаде и чрез кърмене.

    Международният символ на борбата с ХИВ/СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката едновременно символизира любовта, като така изразява съпричастността към засегнатите от заболяването; кръвта, като така изразява болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН; яростта, като така изразява безпомощността, с която се приема заболяване, за което няма окончателно лечение. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие.