Международен ден на митниците и митническия служител

c

На 26 януари всяка година митническите администрации на 178 държави членки на СМО организират разнообразни национални събития за отбелязването на първата сесия на Съвета за митническо сътрудничество. От своя страна, Секретариатът на СМО определя тематичната насоченост на Международния ден на митниците. През 2013 г. честванията на 26 януари са посветени на тема „Иновации за напредък в митническата област”.