Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици

Ezero-Vaia_Mariana-Valcheva-550x250

На 2 февруари в цял свят се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. е подписана Конвенцията за влажните зони, известна още като Рамсарска конвенция. Тя носи името на иранския град Рамсар, където е подписана. В момента страните членки по Конвенцията са 160. България е осмата страна, която я подписва още през далечната 1974 г. Конвенцията цели да насърчи опазването и популяризирането на богатството на тези природни феномени и разумното използване на техните ресурси – водата, храната, биоразнообразието.

Целта на Световния ден на влажните зони е да привлече вниманието върху значението на водните басейни – морските крайбрежия, реките, езерата, блатата, мочурищата, изкуствените водоеми – за устойчивото развитие на нашата планета и за здравето и благополучието на всеки от нас. Има тясна връзка между доброто състояние на екосистемите на влажните зони и човешкото здраве. В развиващите се страни всеки пети няма достъп до чиста питейна вода. Изчислено е, че 1,4 милиарда души живеят в близост до водни басейни, където водата не се използва по устойчив начин.

У нас съществуват 11 места със световно значение, които са в списъка на Рамсарската конвенция – местността Пода, езерата Атанасовско, Вая, Сребърна, Дуранкулак, Шабла, Поморийско,  комплекс Ропотамо, остров Ибиша, комплекс Беленски острови и карстовия комплекс Драгоманско блато. Те са оазис на стотици видове птици, животни и растения.