Ден на Освобождението на България от османска власт

ShipkaДенят на Освобождението на България от османско иго е националният празник на България. Той се чества всяка година на 3 март в чест на подписването на Санстефанския мирен договор на тази дата през 1878 г.

Освобождението на България от османска власт е преломен момент в историческото развитие на българската нация. То е резултат от взаимодействието на двата основни фактора – националноосвободителното движение на българския народ, чийто връх е Априлското въстание от 1876г. и Руско-турската война от 1877 -1878 г. като неразделна част от източния въпрос.