Как протече 09.05?

Както вече писахме, 09.05 е Денят на ученическото самоуправление. А сега ще Ви разкажем по- подробно за него. Ръководните длъжности се заемаха от Виктория Ангелова- Директор, Симона Шиндарска- Зам. Директор по АД, Васил Даганов- Зам. Директор по УД, а Деница Дянкова беше училищен секретар.Директорът и заместник-директорът посетиха класната стая на 5в клас в час по Български език и литература, както и тази на 9а, по време на занятията по Английски език. Освен това, наблюдаваха г-ца Делчева в действие, като и участваха. Заместник-директорът по УД, под напътствията на г-жа Спиридонова, беше зает с подготовката на списъци, свързани с външното оценяване на 4ти клас, а секретарят, с помощта на г-жа Кремена Мишева се зае с администрацията. Учениците, замествали учителите бяха изпълнени с ентусиазъм относно смяната на ролите. Да се надяваме, наистина, че не са писали много слаби оценки!

 

Снимка0085Снимка0088 Снимка0087 Снимка0086

Виктория Ангелова Ха