Родителска среща 5. клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 13. 09. 2018г., ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НОВОСФОРМИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!