Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 10. 04. 2019г., СРЯДА, ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII-те КЛАСОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАН-ПРИЕМА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ОЧАКВАМЕ ВИ!