В рубриката ПРИЕМ - ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще намерите актуална информация, касаеща кандидатстването в паралелките след VII клас в СУ"Васил Левски"

Талантливи ученици от СУ „Васил Левски“ с награди от конкурс „Моята природа“

Конкурсът за детска рисунка „Моята природа“, организиран от РЦПППО-гр. Габрово и Градската художествена галерия „Христо Цоков“, провокира с интересната си тематика нашите ученици Наташа Веселинова Йорданова и Радослав Миланов. Възпитаниците на нашето училище бяха наградени с грамоти – Наташа Йорданова -Трето място за ученици на допълнителна подкрепа, Радослав Миланов – за участие в конкурса.

 

Споделете: