Час по гражданско право в СУ „Васил Левски“, гр. Елин ПелинЧас по гражданско право в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин

Лекцията е в рамките на образователна програма на ВСС „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокурори“ по споразумение за сътрудничество съвместно с МОН. Лектори на инициативата бяха