В рубриката ПРИЕМ - ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще намерите актуална информация, касаеща кандидатстването в паралелките след VII клас в СУ"Васил Левски"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Основни дейности при записване на първи етап

Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

Споделете: