Уважаеми ученици, съгласно писмо на МОН,  до 08.10.2021г. ще бъде организирана извънредна поправителна сесия.

Учебна практика на учениците от десети клас

Учебната практика на учениците от десети клас, специалност „Компютърен график“, която се проведе от 01.07 до 15.07.21г. ,завърши с приятни емоции, нови знания и практически умения в областта на дизайна. Високият професионализъм на лекторите-Христо Стайков, Иван Стайков, Стилян Миладинов, Стефан Гьонев, Боряна Николова, Невена Павлова, Добромир Дочев и Пламен Джонев, представители на фирмите ГЕД и Ротопринт, мотивира учениците да усетят задоволство от направения избор, както и да навлязат в конкретиката на специалността. Лекционният курс представи на десетокласниците многообразието на печатните технологии, дигиталния маркетинг, видовете дизайн, психологията на продажбите, типографията на дизайна. Изключително интересни бяха и темите, свързани с управлението на проекти, цветове и медии, цветови пространства, създаването на бранд бук, прототип на приложение. Ръководителят на професионалната паралелка, г-жа Людмила Славкова, изказа задоволството си от професионалното отношение и ерудицията на лекторите, както и от отношението на учениците. Практиката, водена от г-н Джонев, разкри пред обучаемите реализирането на теоретичните знания в работния процес на печатница „Ротопринт“.

Учениците и техният ръководител връчиха благодарствено писмо и колаж на г-н Христо Стайков, собственик на печатница „Ротопринт“, за приноса и професионализма при осъществяване на учебната практика.

 

Споделете: