В рубриката ПРИЕМ - ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще намерите актуална информация, касаеща кандидатстването в паралелките след VII клас в СУ"Васил Левски"

Благоустрояване на СУ „Васил Левски“

От средата на месец юли 2021г. община Елин Пелин възобнови работата по реконструкцията, ремонта и благоустрояването на СУ „Васил Левски“.

 

Споделете: