В рубриката ПРИЕМ - ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще намерите актуална информация, касаеща кандидатстването в паралелките след VII клас в СУ"Васил Левски"

Списък с учебниците, по които ще се обучават учениците от VIII до XII клас в СУ „Васил Левски“ Учебна 2021 – 2022 година

Споделете: