Една сбъдната мечта за Средно училище „Васил Левски“Една сбъдната мечта за Средно училище „Васил Левски“

Уважаема г-жо Христова, Искам да Ви поздравя с приемането на Вашето училище в сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България”. На заседанието си, проведено днес, 29 октомври 2021 г., управителният