Областен ученически турнир по шах за V – VII класОбластен ученически турнир по шах за V – VII клас

На 13 март 2016 г. в гр. Долна Баня, се проведе Областният ученически турнир по шах за V – VII клас. В него участваха класиралите се на общинските кръгове отбори.

Ден на отворените врати в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТДен на отворените врати в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 25.02.2016 под ръководството на г-жа Атанасова, г-жа Савова, г-жа Цанева. Учениците от гимназиален етап посетиха НБУ. В академичната атмосфера на учебния театър се запознаха чрез презентации със специалностите, предлагани