Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменостЧестит 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Животе, Земля, Како, Люди, Мислете, Наш, Он, Покой, Ръци, Слово… Нека помним посланието на Константин-Кирил Философ, вплетено в тези красиви символи, достигнало до нас

Диктовка в 5. клас с г- жа Жени ЩереваДиктовка в 5. клас с г- жа Жени Щерева

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките цели да привлече вниманието на учениците и родителите, законодателите, медиите, експертите –

Обява за процедура за отдаване под наем на земеделска земяОбява за процедура за отдаване под наем на земеделска земя

Обява за процедура за отдаване под наем на земеделска земя: тук Приложение № 1 към Обява изх. № O-ва-234/08.05.2020г: Приложение.pdf ; Приложение.docx Договор: Образец на договор.docx; Образец на договор.pdf Образец