Новини

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с въвеждането на противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, със Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която беше публикувана

Важна информация за родители, ученици и учители!Важна информация за родители, ученици и учители!

Уважаеми родители, ученици и учители,във връзка с издадена заповед на г-н Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин, и динамично променящата се ситуация с разпространението на коронавируса, УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В