COVID-19

Уважаеми ученици и родители,

За да преминем успешно през пандемията от COVID-19, учебният процес  през учебната 2021-2022 ще се провежда при по – специални условия. СУ „ Васил Левски“ предлага набор от организационни  мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията и осигуряване  в училището на максимално безопасна среда. Те са свързани с правила за дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, носенето на предпазни средства, хигиена, здравен филтър . За да се приложат мерките успешно, призоваваме всички участници в учебния процес – ученици, учители и родители за взаимно уважение и максимално отговорно поведение и ползотворна комуникация. Това ще ни позволи да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка