COVID-19

Уважаеми ученици и родители,

За да преминем успешно през пандемията от COVID-19, учебният процес  през учебната 2021-2022 ще се провежда при по – специални условия. СУ „ Васил Левски“ предлага набор от организационни  мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията и осигуряване  в училището на максимално безопасна среда. Те са свързани с правила за дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, носенето на предпазни средства, хигиена, здравен филтър . За да се приложат мерките успешно, призоваваме всички участници в учебния процес – ученици, учители и родители за взаимно уважение и максимално отговорно поведение и ползотворна комуникация. Това ще ни позволи да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

Уважаеми родители,

Считано от 16.11.2021 г. в СУ „Васил Левски“ се възстановява присъствения учебен процес за учениците от I – IV клас в паралелките с и над 50% писмено декларирано съгласие на родителите за изследване на децата им с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19.

Деклaрация за съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето да бъде тествано може да свалите тук 

Когато бъдат осигурени достатъчно тестове за по-големите ученици, те също ще се върнат в клас.

Здравето на учениците е наш приоритет и затова стриктно следваме насоките на МОН и МЗ, както и допълнителни процедури на СУ «Васил Левски», свързани с COVID-19.

Благодаря за вашето търпение и подкрепа в тези трудни времена!
                                                                            С уважение: Мариета Христова,
                                                                            Директор на СУ «Васил Левски»

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.

Деклaрация за съгласие на ученици до 14г.

Деклaрация за съгласие на ученици СОП

Деклaрация за съгласие на ученици над 14г.

Заповед за спазване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка